Advokat Oddmund Enoksen(H)
E-post:                      oddmund@enoksensteiro.no
Mobil:                        48 14 91 23
Advokatbevilling:      1982
H=Møterett for Norges Høyesterett

Praksis:

2007- Advokat, Advokatene Enoksen & Steiro
1998-2007 Advokat, Advokatfirmaet Enoksen
1985-1998 Advokat, kontorfelleskap med høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum
1982-1985 Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum, Tromsø
1980-1982 Dommerfullmektig, Lyngen sorenskriverkontor
1978-1980 Førstekonsulent, Statens pristilsyn


Utdanning:

1979 Cand. jur. Universitetet i Bergen
1977 Siviløkonom, NHH


Språk

Engelsk
Tysk


Medlemsskap og tillitsverv:

Medlem i Den Norske Advokatforening
Medlem i Siviløkonomene
Leder i Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening (2004-2006)
Styremedlem i Troms krets og Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening
Styreleder/styremedlem i fiskeeksportselskapet Norfra AS fra 1984
Leder i Tromsø SV 1984-86, Troms SV 1987-1994 og Sortland SV 2004-08.

Sentralstyremedlem i SV 1997-2001 og fylkestingsrepresentant i Troms 1991-95.