Gard2Bakgrunn   Advokat Gard Rødsand Kvernmo
E-post:    gard@enoksensteiro.no
Mobil:  93 28 70 84
Praksis: 2014-d.d. Advokatfullmektig/Advokat, Advokatene Enoksen & Steiro AS
    2013-2014   Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wold AS      
2012-2013 Førstekonsulent, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Utdanning:                              2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo Masteroppgave: Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter sosialtjenesteloven.
Advokatbevilling 2016
Språk:  Engelsk
Medlemskap: Den Norske Advokatforening