Gard2Bakgrunn

 

Advokat Gard Rødsand Kvernmo

E-post:    gard@enoksensteiro.no
Mobil:  93 28 70 84
Praksis: 2014-d.d. Advokatfullmektig/Advokat, Advokatene Enoksen & Steiro AS
 

 

2013-2014

 

Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wold AS

 

 

 

2012-2013 Førstekonsulent, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Utdanning:                              2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Masteroppgave: Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter sosialtjenesteloven.

Advokatbevilling 2016
Språk:  Engelsk
Medlemskap: Den Norske Advokatforening